الترجمة الآلية من Microsoft Translator|اللغات المتوفرة: ...........................

Apostolic

Common Orthodoxy enjoys a continued existence from Pentecost. Almost any encyclopedia will testify to this. Throughout the centuries, the same teachings, principles, faith, and unity in الرسل الكريمChrist have remained steadfast. The hierarchy (bishops) of the Orthodox Church can trace the order of their succession all the way back to Christ and the Apostles, in an unbroken chain known as Apostolic Succession.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recent Facebook Posts

Prophet Elijah, 20 July In the ranks of the Old Testament prophets, a special position is occupied by the Prophet Elijah, whose sacred memory..

3 likes7 hours ago

Προφήτης Ηλίας, 20 Ιουλίου Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, μιλώντας γενικά για τους..

4 likes7 hours ago

Latest Videos

π. Μελχισεδέκ (Έσσεξ) - Συνοδοιπορία με τον Χριστό