الترجمة الآلية من Microsoft Translator|اللغات المتوفرة: ...........................

Mystical

He is not God of the dead, but of the living; this teaches us that not even death can separate faithful Christians. The Orthodox maintain that the saints are present during worship, and fill their Churches with icons (images) of various saints as reminders. The entire Church, past and present is mystically united in Christ by the Holy Spirit.

Orthodox worship is mystical, uniting both the living and the dead; the spiritual with the physical, through God’s grace. By the Lord’s command do we continue the sacred ordinances of Communion, Unction, Ordination, Confession, Marriage, Chrismation and Baptism.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recent Facebook Posts

Saints Agathonicus, Zoticus, Theoprepius, Acindynus, Severian, Zeno and those with them the Holy Martyrs, 22 August The Martyrs Agathonicus,..

2 likes6 hours ago

Άγιοι Αγαθόνικος, Ζωτικός, Ζήνων, Θεοπρέπιος, Ακίνδυνος, Σεβηριανός και συν αυτών..

2 likes6 hours ago

Latest Videos

π. Μελχισεδέκ (Έσσεξ) - Συνοδοιπορία με τον Χριστό