Αυτόματη μετάφραση από Microsoft Translator|Διαθέσιμες γλώσσες: ...........................

Apostolic

Common Orthodoxy enjoys a continued existence from Pentecost. Almost any encyclopedia will testify to this. Throughout the centuries, the same teachings, principles, faith, and unity in Αγίων ΑποστόλωνChrist have remained steadfast. The hierarchy (bishops) of the Orthodox Church can trace the order of their succession all the way back to Christ and the Apostles, in an unbroken chain known as Apostolic Succession.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recent Facebook Posts

Άγιος Γρηγόριος ο Γραβανός, 22 Απριλίου Γεννήθηκε στο νησί του Αιγαίου πέλαγους..

1 likes3 hours ago

Saint Gregory Gravanos, 22 April Saint Gregory was part of the Kollyvades. When the Kollyvades beyond the borders of Mount Athos, it was spread..

2 likes3 hours ago

Latest Videos

π. Μελχισεδέκ (Έσσεξ) - Συνοδοιπορία με τον Χριστό