Αυτόματη μετάφραση από Microsoft Translator|Διαθέσιμες γλώσσες: ...........................

Born again

βάπτισμα

All Orthodox Christians are baptized by total immersion in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. This mystical induction to the resurrection is a scriptural command to be born again, and a universal Christian practice.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Latest Videos