Αυτόματη μετάφραση από Microsoft Translator|Διαθέσιμες γλώσσες: ...........................

Resurrectional

Εικόνα της ανάσταση

Eternal life in Orthodoxy is revealed in the event of the Resurrection.  It is God’s ancient covenant to provide salvation from sin and death, restoring paradise to his followers. Orthodoxy proclaims the resurrection of all life before judgment, and the beginning of the Age to Come when the Lord returns again.

 

 

 

 

 

 

 

Latest Videos

π. Μελχισεδέκ (Έσσεξ) - Συνοδοιπορία με τον Χριστό