Αυτόματη μετάφραση από Microsoft Translator|Διαθέσιμες γλώσσες: ...........................

Resurrectional

Εικόνα της ανάσταση

Eternal life in Orthodoxy is revealed in the event of the Resurrection.  It is God’s ancient covenant to provide salvation from sin and death, restoring paradise to his followers. Orthodoxy proclaims the resurrection of all life before judgment, and the beginning of the Age to Come when the Lord returns again.

 

 

 

 

 

 

 

Recent Facebook Posts

By thy teaching and pious life thou didst shine forth in the age of Saints, O Hierarch Deiniol, and becoming Bangor’s first bishop thou wast..

2 likes17 hours ago

Saint Daniel Bishop of Bangor, Wales, 23 November St. Deiniol (the Welsh from of Daniel) lived in the sixth century. He was a descendant of one..

2 likes17 hours ago

Latest Videos

π. Μελχισεδέκ (Έσσεξ) - Συνοδοιπορία με τον Χριστό