Αυτόματη μετάφραση από Microsoft Translator|Διαθέσιμες γλώσσες: ...........................

Services

ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΑΡΔΙΦ
GREEK ORTHODOX CHURCH OF ST NICHOLAS, CARDIFF

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
JULY 2018 PROGRAMME

Download Programme MS Word version HERE
Download Programme PDF version HERE

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / PROGRAMME


Κυριακή 1η Ιουλίου, E’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Όρθρος και Θεία Λειτουργία, 10.00π.μ. – 12.30μ.μ.
Sunday 1st July, 5th of MATTHEW
Μattins and Divine Liturgy, 10.00 a.m. – 12.30p.m.
Κυριακή 8η Ιουλίου, ΣΤ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Όρθρος και Θεία Λειτουργία, 10.00π.μ. – 12.30μ.μ.
Sunday 8th July, 6th of MATTHEW
Μattins and Divine Liturgy, 10.00 a.m. – 12.30p.m.
Κυριακή 15η Ιουλίου, Ζ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Αγίων Πατέρων Δ’ Συνόδου)
Όρθρος και Θεία Λειτουργία, 10.00π.μ. – 12.30μ.μ.
Sunday 15th July, 7th of MATTHEW (Fathers of the Fourth Council)
Μattins and Divine Liturgy, 10.00 a.m. – 12.30p.m.
Κυριακή 22η Ιουλίου, Η’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Όρθρος και Θεία Λειτουργία, 10.00π.μ. – 12.30μ.μ.
Sunday 22nd July, 8th of MATTHEW
Μattins and Divine Liturgy, 10.00 a.m. – 12.30p.m.
Πέμπτη 26η Ιουλίου, Αγίας Παρασκευής και Αγίου Παντελεήμονος
Θεία Λειτουργία, 7.00μ.μ. – 8.15μ.μ
Thursday 26th July, Saint Paraskeve and Saint Panteleimon
Divine Liturgy, 7.00p.m. – 8.15p.m.
Κυριακή 29η Ιουλίου, Θ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Όρθρος και Θεία Λειτουργία, 10.00π.μ. – 12.30μ.μ.
Sunday 29th July, 9th of MATTHEW
Μattins and Divine Liturgy, 10.00 a.m. – 12.30p.m.

 

Recent Facebook Posts

Romanov Royal Martyrs

Martyrdom of Saint Elizabeth, 18 July (100 years later) (Grand Duchess Elizabeth Fyodorovna of Russia) Μαρτύριο της Αγίας Ελισάβετ,..

1 likes5 hours ago

Сотни тысяч паломников приняли участие в крестном ходе в память о царской семье

Hundreds of thousands of pilgrims participated in the procession in memory of the Holy Passion-Bearers, the Romanov Tsar Family in Yekaterinburg..

5 likes11 hours ago

Latest Videos