Αυτόματη μετάφραση από Microsoft Translator|Διαθέσιμες γλώσσες: ...........................

Sign of the cross

The Sign of the Cross is a symbolic ritual gesture which marks the four points of the Cross on Calvary over one’s body. It also represents loving God with all one’s heart, soul, mind and strength. The sign of the cross is most often made at the name of the Holy Trinity, to show reverence for a saint, holy object, or person, at the beginning or end of a prayer, to show humility or agreement, or on numerous other occasions which may vary slightly according to regional/ethnic practice or personal piety. Some Orthodox may make the sign of the cross a hundred or more times during a Divine Liturgy or lengthy service.Ορθόδοξη σημείο του Σταυρού με το δεξί χέρι

How to make the sign of the cross:

The thumb, index, and middle finger are brought to a point. They are then placed on the forehead after that moved down to the solar plexus (moving to the sternum as other denominations do forms an inverted cross). Finally the hand is moved to the right shoulder and horizontally across to the left.

 

 

 

Latest Videos

π. Μελχισεδέκ (Έσσεξ) - Συνοδοιπορία με τον Χριστό