תרגום מכונה על ידי Microsoft Translator|השפות הזמינות: ...........................

Catholic

The universal unity of the Church is an important element of Christ’s Church. This oneness is known as ‘Catholicity’. The symbol of this unity is the ‘Communion’ of the millions of Orthodox around the world and their common summary of faith known as the Nicene Creed. This Creed is Christianity’s oldest, and was universal among Christians until the eleventh century schism between Rome and the East. It is still recited during the Orthodox Divine Liturgy (Eucharist) in its original form, with no deletions or additions.
 
 
 
 
 
 
 
 

Recent Facebook Posts

Prophet Elijah, 20 July In the ranks of the Old Testament prophets, a special position is occupied by the Prophet Elijah, whose sacred memory..

1 likes1 hour ago

Προφήτης Ηλίας, 20 Ιουλίου Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, μιλώντας γενικά για τους..

3 likes1 hour ago

Latest Videos

π. Μελχισεδέκ (Έσσεξ) - Συνοδοιπορία με τον Χριστό