תרגום מכונה על ידי Microsoft Translator|השפות הזמינות: ...........................

Links

Please click on “Links to Orthodox Churches” for local Churches and abroad.

אנא לחץ על “ קישורים אל מידע ומשאבים האורתודוקסית ” לקבלת מידע שימושי.


Recent Facebook Posts

The miraculous and incorrupt relic of Saint Gerasimus the New of Cephalonia Το αδιάφθορο και θαυματουργό λείψανο..

3 likes12 hours ago

Saint Gerasimos of Kefallonia and the Demon Possessed

Saint Gerasimos of Kefalonia the Wonderworker (some of the miracles worked by the Saint)

4 likes12 hours ago

Latest Videos

π. Μελχισεδέκ (Έσσεξ) - Συνοδοιπορία με τον Χριστό