תרגום מכונה על ידי Microsoft Translator|השפות הזמינות: ...........................

Scriptural

 Orthodoxy believes that the bible is the sacred and divinely inspired revelation of God to human history. The Orthodox faith and devotion are firmly rooted in scripture.There is no service of worship in the Orthodox Church which does not include bible readings.

The source of the New Testament goes beyond the apostolic authorship.  Christ Himself is the teacher and He is the ‘Word of God’.  The teachings of the Church are embodied in the Life of Christ. Jesus himself left no writings of His own.  What He gave us was His life, and a lifestyle known simply as, ‘The Way’.  He also formed a Church headed by the Apostles, making a new covenant, sealed by His last and most precious gift, the Holy Spirit.  The Spirit speaks through the Word, but is alive and active in Christ’s followers, the Church.
 
 
 
 
 
 

Recent Facebook Posts

It’s of vast importance that somebody in the family should really pray. Prayer draws the Grace of God, and all members of the family feel it,..

8 likes7 hours ago

“Κόρη μου, να πηγαίνεις την Κυριακή στην Εκκλησία”. Σ’ένα από τα μεγάλα χωριά της..

2 likes7 hours ago

Latest Videos

π. Μελχισεδέκ (Έσσεξ) - Συνοδοιπορία με τον Χριστό