เครื่องแปลโดย Microsoft Translator|ภาษาที่ใช้: ...........................

Apostolic

Common Orthodoxy enjoys a continued existence from Pentecost. Almost any encyclopedia will testify to this. Throughout the centuries, the same teachings, principles, faith, and unity in พระอัครสาวกChrist have remained steadfast. The hierarchy (bishops) of the Orthodox Church can trace the order of their succession all the way back to Christ and the Apostles, in an unbroken chain known as Apostolic Succession.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recent Facebook Posts

Saints Agathonicus, Zoticus, Theoprepius, Acindynus, Severian, Zeno and those with them the Holy Martyrs, 22 August The Martyrs Agathonicus,..

2 likes6 hours ago

Άγιοι Αγαθόνικος, Ζωτικός, Ζήνων, Θεοπρέπιος, Ακίνδυνος, Σεβηριανός και συν αυτών..

2 likes6 hours ago

Latest Videos

π. Μελχισεδέκ (Έσσεξ) - Συνοδοιπορία με τον Χριστό