เครื่องแปลโดย Microsoft Translator|ภาษาที่ใช้: ...........................

Holy

 The word Saint in Greek means Holy, and the Church has been blessed throughout the ages with an abundance of Holies. The Saints are shining examples of the Life in Christ and the Power of the Holy Spirit. They perpetuate the ministry of Christ by their lives, prayers, and self-sacrifice.

Jesus taught the Apostles not only by words, but by actions. Christianity is a faith of deeds before words. Spirituality is a state of being, not a proclamation. Jesus Himself said, “He that believeth on me, the works that I shall do he do also, and greater works than these shall he do.’ The Orthodox faith is rich with saints, sacred traditions, miracles and mystical depth, making Orthodoxy alive and real.
 
 
 
 
 
 
 
 

Recent Facebook Posts

It’s of vast importance that somebody in the family should really pray. Prayer draws the Grace of God, and all members of the family feel it,..

8 likes7 hours ago

“Κόρη μου, να πηγαίνεις την Κυριακή στην Εκκλησία”. Σ’ένα από τα μεγάλα χωριά της..

2 likes7 hours ago

Latest Videos

π. Μελχισεδέκ (Έσσεξ) - Συνοδοιπορία με τον Χριστό