เครื่องแปลโดย Microsoft Translator|ภาษาที่ใช้: ...........................

Liturgical

Orthodoxy is a living tradition best expressed in its liturgical worship.  Ancient traditions and deep symbolism dating back to Apostolic and Judaic times unite worldly offerings with Diving Grace. Symbols and ritual are stirring testimony and rich learning aids.  With prayers, icons, incense, hymnology, Scripture readings, sermons, and reliving Biblical events, the Church utilizes all the senses as a link to the Spiritual.  The whole person; body, mind, and soul, participates in worship as a part of God’s Kingdom.ศีลมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์

“Whoso eateth My flesh and drinketh My blood hath eternal life; and I will raise him up at the last day” (John 6:54).  Central to the Liturgical life of the Church is the Eucharist.  The Orthodox believe that it is truly the body and blood of Jesus Christ and all baptized Orthodox Christians are required to partake of it for salvation.

 
 
 
 
 
 
 
 

Recent Facebook Posts

Prophet Elijah, 20 July In the ranks of the Old Testament prophets, a special position is occupied by the Prophet Elijah, whose sacred memory..

3 likes7 hours ago

Προφήτης Ηλίας, 20 Ιουλίου Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, μιλώντας γενικά για τους..

4 likes7 hours ago

Latest Videos

π. Μελχισεδέκ (Έσσεξ) - Συνοδοιπορία με τον Χριστό