เครื่องแปลโดย Microsoft Translator|ภาษาที่ใช้: ...........................

Orthodox

The Greek word Orthodox is derived from two words: Orthros,right or true; and Doxa, praise or worship. This word, true-worship, was coined in ancient times to define the true faith of the ข้ามดั้งเดิมChurch against heresies. Today, over 250 million faithful all over the world constitute the “One, Holy, Catholic, and Apostolic Church’ (from the Nicene Creed). They all pride Orthodoxy as the true faith of the Apostles.

 

 

 

 

 

Recent Facebook Posts

It’s of vast importance that somebody in the family should really pray. Prayer draws the Grace of God, and all members of the family feel it,..

8 likes7 hours ago

“Κόρη μου, να πηγαίνεις την Κυριακή στην Εκκλησία”. Σ’ένα από τα μεγάλα χωριά της..

2 likes7 hours ago

Latest Videos

π. Μελχισεδέκ (Έσσεξ) - Συνοδοιπορία με τον Χριστό