เครื่องแปลโดย Microsoft Translator|ภาษาที่ใช้: ...........................

Pentecostal

The Book of Acts records that, on the Day of Pentecost, the Apostles were gathered and received the fire of the Holy Spirit.  From that time their commission was to spread Christianity through the world with the promise that the gates of hell would not prevail against the Church.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recent Facebook Posts

Saints Florus and Laurus the Holy Martyrs, 18 August The Martyrs Florus and Laurus were brothers by birth not only in flesh but in spirit. They..

1 likes1 hour ago

Άγιοι Φλώρος και Λαύρος οι ένδοξοι Μάρτυρες, 18 Αυγούστου Οι Άγιοι Φλώρος και Λαύρος..

1 likes1 hour ago

Latest Videos

π. Μελχισεδέκ (Έσσεξ) - Συνοδοιπορία με τον Χριστό