เครื่องแปลโดย Microsoft Translator|ภาษาที่ใช้: ...........................

Services

ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΑΡΔΙΦ
GREEK ORTHODOX CHURCH OF ST NICHOLAS, CARDIFF

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
JULY 2017 PROGRAMME

Download Programme MS Word version HERE
Download Programme PDF version HERE

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / PROGRAMME

 


 

Κυριακή 2η Ιουλίου, Δ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Όρθρος και Θεία Λειτουργία, 9.30π.μ. – 12.30μ.μ.
Sunday 2nd July 4th of MATTHEW
Μattins and Divine Liturgy, 9.30 a.m. – 12.30p.m.
Κυριακή 9η Ιουλίου, E’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Όρθρος και Θεία Λειτουργία, 9.30π.μ. – 12.30μ.μ.
Sunday 9th July, 5th of MATTHEW
Μattins and Divine Liturgy, 9.30 a.m. – 12.30p.m.
Κυριακή 16η Ιουλίου, ΣΤ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Αγίων Πατέρων Δ’ Συνόδου)
Όρθρος και Θεία Λειτουργία, 9.30π.μ. – 12.30μ.μ..
Sunday 16th July, 6th of MATTHEW (Fathers of the Fourth Council)
Μattins and Divine Liturgy, 9.30 a.m. – 12.30p.m.
Κυριακή 23η Ιουλίου, Ζ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Όρθρος και Θεία Λειτουργία, 9.30π.μ. – 12.30μ.μ.
Sunday 23rd July, 7th of MATTHEW
Μattins and Divine Liturgy, 9.30 a.m. – 12.30p.m.
Τετάρτη 26η Ιουλίου, Αγίας Παρασκευής και Αγίου Παντελεήμονος
Θεία Λειτουργία, 7.00μ.μ. – 8.15μ.μ
Wednesday 26th July, Saint Paraskeve and Saint Panteleimon
Divine Liturgy, 7.00p.m. – 8.15p.m.
Κυριακή 30η Ιουλίου, Η’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Όρθρος και Θεία Λειτουργία, 9.30π.μ. – 12.30μ.μ.
Sunday 30th July, 8th of MATTHEW
Μattins and Divine Liturgy, 9.30 a.m. – 12.30p.m.

 

 

Recent Facebook Posts

It’s of vast importance that somebody in the family should really pray. Prayer draws the Grace of God, and all members of the family feel it,..

8 likes7 hours ago

“Κόρη μου, να πηγαίνεις την Κυριακή στην Εκκλησία”. Σ’ένα από τα μεγάλα χωριά της..

2 likes7 hours ago

Latest Videos

π. Μελχισεδέκ (Έσσεξ) - Συνοδοιπορία με τον Χριστό