เครื่องแปลโดย Microsoft Translator|ภาษาที่ใช้: ...........................

Services

ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΑΡΔΙΦ
GREEK ORTHODOX CHURCH OF ST NICHOLAS, CARDIFF

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
AUGUST 2018 PROGRAMME

Download Programme MS Word version HERE
Download Programme PDF version HERE

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / PROGRAMME


Κυριακή 5η Αυγούστου,
Όρθρος, Θεία Λειτουργία και Εσπερινός για την εορτή της Μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος Ημών Ιησού Χριστού, 9.30π.μ. – 12.30μ.μ. 
Sunday 5th August, Μattins, Divine Liturgy and Vespers of the Transfiguration of our Lord Jesus Christ, 9.30 a.m. – 12.30p.m.
Δευτέρα 6η Αυγούστου, Όρθρος και Θεία Λειτουργία για την εορτή της Μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος Ημών Ιησού Χριστού, 6.30μ.μ. – 9.00μ.μ.Monday 6th August, Mattins and Divine Liturgy of the Transfiguration of our Lord Jesus Christ, 6.30p.m. – 9.00p.m.
Τρίτη 7η Αυγούστου – Παρασκευή 10η Αυγούστου
κάθε βράδυ πλην απο την Πεμπτη, Παρακλητικός Κανόνας προς την Υπεραγία Θεοτόκο, 7.00μ.μ. – 8.15μ.μ
Monday 7th August – Friday 10th August, except Thursday
Paraclisis (Supplication) to our Most Holy Mother of God, 7.00p.m. – 8.15p.m.
Κυριακή 12η Αυγούστου, ΙΑ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Όρθρος και Θεία Λειτουργία, 10.00π.μ. – 12.30μ.μ.
Sunday 12th August, 11th of MATTHEW
Μattins and Divine Liturgy, 10.00 a.m. – 12.30p.m.
Δευτέρα 13η Αυγούστου
Παρακλητικός Κανόνας προς την Υπεραγία Θεοτόκο, 7.00μ.μ. – 8.15μ.μ
Monday 13th August
Paraclisis (Supplication) to our Most Holy Mother of God, 7.00p.m. – 8.15p.m.
Τρίτη 14η Αυγούστου, Εσπερινός στις 5.30 μ.μ., ακολουθούμενος από Όρθρο και Θεία Λειτουργία για την εορτή της ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥTuesday 14th August, DORMITION OF OUR MOST HOLY LADY, THE MOTHER OF GOD
Vespers followed by Μattins and Divine Liturgy, 5.30 p.m. – 9.00p.m.

 

Latest Videos

π. Μελχισεδέκ (Έσσεξ) - Συνοδοιπορία με τον Χριστό