เครื่องแปลโดย Microsoft Translator|ภาษาที่ใช้: ...........................

Trinitarian

The Holy Spirit is God, just as Jesus Christ is God.  Both lead us to the Father, the very God of the Old Testament. Yet there is one God. One in essence, yet three persons: Father, Son, and Holy Spirit, the Holy Trinity. All three are eternal, transcendent and equal, yet the Father is pre-eminent. Orthodox believes the mystery of the Trinity is beyond the comprehension of finite human understanding.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recent Facebook Posts

Saints Agathonicus, Zoticus, Theoprepius, Acindynus, Severian, Zeno and those with them the Holy Martyrs, 22 August The Martyrs Agathonicus,..

2 likes6 hours ago

Άγιοι Αγαθόνικος, Ζωτικός, Ζήνων, Θεοπρέπιος, Ακίνδυνος, Σεβηριανός και συν αυτών..

2 likes6 hours ago

Latest Videos

π. Μελχισεδέκ (Έσσεξ) - Συνοδοιπορία με τον Χριστό